top of page

Bliv Medlem

Et medlem i en lokalforening er sikret demokratiske rettigheder til at indgå i lokalforeningens aktiviteter og have muligheder for at yde indflydelse på fx generalforsamlingen via brug af sin stemmeret. Et medlem kan også stille op til lokalforeningens bestyrelse. 

Desuden støtter du også din lokalforening økonomisk da kontingentet går ubeskåret til lokalforeningen og danner grundlag for, at lokalforeningen kan søge yderligere støtte.

Læs mere om hvordan du bliver medlem eller betaler for dit medlemskab her.

Betal Medlemskab

1

Fast årligt

Her kan du tegne et årligt kontingent, der automatisk bliver gentegnet og opkrævet.

Bemærk:

Et medlemskontingent er personligt! 

Dvs. at et medlem må kun betale for sig selv og ikke for andre.

Forældre / stedforældre / værge må naturligvis betale for deres børn og eventuelle plejebørn.

2

Enkelt betaling

Her kan du tegne et årligt kontingent med en enkeltstående betaling for det indeværende år, der ikke automatisk gentegnes og opkræves.

Bemærk:

Et medlemskontingent er personligt! 

Dvs. at et medlem må kun betale for sig selv og ikke for andre.

Forældre / stedforældre / værge må naturligvis betale for deres børn og eventuelle plejebørn.

Har du Spørgsmål?

  • Hvad er en kvittering, og hvorfor er den vigtig?
    Bon, kvittering, nota eller papirlap. Kært barn har mange navne. En kvittering er et stykke papir, som er dit bevis på, at du har købt en vare eller ydelse. En gyldig kvittering er et krav for at få en udgift refunderet. Hvad skal en kvittering indeholde? De informationer, du ofte vil finde på dine kvitteringer, er: butikkens navn navnet på varen prisen på varen dato for købet En håndskreven kvittering Kan stedet ikke udstede en kvittering fra deres kassesystem, så kan du få dem til at skrive en på et stykke papir. Her skal du sikre dig, at de ovennævnte elementer fremgår, og at de så sætter deres stempel/underskrift på papiret. Har de ikke noget med butikkens navn eller logo på, så kan du til nød tage et billede af dig, dem og kvitteringen ved deres logo.
  • Hvad er DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)?
    DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer (landsforeningen Ung Mosaik er en af disse), der arbejder for at fremme demokratiske fællesskaber for børn og unge i foreningslivet. Her repræsenteres omkring 5.000 lokalforeninger med i alt 600.000 medlemmer og 100.000 frivillige. For det frivillige foreningsliv er en grundpille i vores samfund, hvor børn og unge får demokratisk dannelse på tværs af interesser, kultur, uddannelse og sociale forhold. DUF samler ungdommen i en mangfoldig paraplyorganisation. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, humanitære organisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne. DUF blev stiftet i 1940 for at oplyse, engagere og oplære unge i demokrati som et værn mod nazisme og udemokratiske kræfter. Lige siden har DUF søgt at fremme unges aktive deltagelse i demokratiet og foreningslivet. Det har DUF gjort med afsæt i kerneværdierne deltagelse, dialog, frivillighed og indflydelse. Se mere om DUF og læs om reglerne for tipstilskud på DUF’s hjemmeside: www.duf.dk

SMS-løsning

Har du brug for en genvej til kontingent betaling?

For fast årligt kontingent: Send sms med teksten UM til 1245

For enkelt betaling: Send sms med teksten UM1 til 1245

Sommercamp Medlemsrabat

Endnu en god grund til at betale dit kontingent

Ung Mosaik støtter børneaktiviteterne miniGUF, GUF og kilifiGAF med et stort beløb hvert år, og det kan vi gøre, bl.a. fordi dit barn er medlem, og du betaler kontingent. Har du betalt dit barns kontingent til en Ung Mosaik-forening i år, får du automatisk 100kr. i rabat på SommerCamp. Ønsker du at betale dit barns/dine børns medlemskontingent nu, så klik nedenfor.  Vi ønsker dig og din familie en dejlig uge på SommerCamp!

bottom of page