top of page

Samarbejde med
 Lokalforeninger

Ung Mosaik lykkedes når lokalforeningerne i Ung Mosaik lykkedes. Derfor yder Ung Mosaik tilskud til forskellige formålsbestemte aktiviteter i samarbejde med lokalforeningerne.

Søg Tilskud

Der er 4 puljetyper som din lokalforening kan søge tilskud til hos Ung Mosaik. Læs mere nedenfor eller ansøg om tilskud nu. For flere information om folkeoplysningsmidler eller andre tilskud fra DUF klik her.

Lokalpuljen
-LP-

Lokalpuljen dækker tilskud til aktiviteter, medarbejdertræning, løn*, indkøb af materialer og udstyr. 

Lokalpuljen er er en puljeordning, hvor lokalforeningens årlige pulje er foreningens medlemstal (pr. 31.12. året før) ganget med 440 kr. (Beløbet kan variere fra år til år).

 

10 procent af puljen er låst til deltagelse i Lederkonferencen i marts (Lederkonference - Mosaik.one). Dvs. at Ung Mosaik køber det antal pladser på Lederkonferencen, som lokalforeningen kan benytte sig af. Midlerne kan ikke bruges på andre konferencer. Det står foreningen frit for at bruge de resterende puljemidler på anden eller yderligere medarbejdertræning.

Alle ansøgninger skal være relevant indenfor Ung Mosaiks formål og henvende sig til børn, teenagere eller unge.

Ansøgningsfrist: 3 dage før arrangementet afholdes eller indkøbet foretages.

Hvis ansøgningen godkendes, dækker Ung Mosaik 100 % af udgifterne, når en fyldestgørende afrapportering er indsendt. Lokalpuljen er kun tiltænkt til underskudsdækning for lokalforeningen.

25 procent af puljen kan først udbetales efter 1. december, af hensyn til Ung Mosaiks likviditetsbeholdning.

Udbetaling af tilskud forudsætter, at foreningens bestyrelse senest 1. marts indsender dokumentation for lokalforeningens dispositioner i forhold til puljen. Udfyld formularen ”Lokalforenings årlige hensigtserklæring”: https://forms.office.com/e/6Ui5umGhGm

*Ved løntilskud: 2 modeller

I tilfælde af ansøgning om tilskud til løn bærer lokalforeningen selv ansvaret for at overholde gældende regler for ansættelse. Kontroller altid at der er tilstrækkelige midler i lokalpuljen til at opfylde det fulde løntilskud i søger om.

Ved ansøgning om løntilskud er ansøgningsfristen mindst en måned før!

Løntilskuddet, som Ung Mosaik dækker, er altid 160 kr. i timen.

Model 1: Vælger lokalforeningen selv at stå for ansættelsen forudsætter det at der, sammen med ansøgning fremsendes:

 • kopi af ansættelseskontrakt,

 • arbejdsbeskrivelse

Ved afregning fremsender lokalforeningen:

 • Lønsedler og tilsvarende bank bilag.

 • Faktura til Ung Mosaik.

Model 2: Vælger lokalforeningen ikke at ansætte lokalt men at købe konsulentydelsen fra kirken forudsætter det at der, sammen med ansøgning fremsendes:

 • kopi af ansættelseskontrakt i kirken,

 • seneste lønseddel,

 • kopi af ansættelsesaftale mellem lokalforening og kirken,

Ved afregning fremsender lokalforeningen:

 • Kopi af lønsedler

 • faktura fra kirken til lokalforeningen på ydelsen, samt bank bilag på at dette er betalt

 • faktura til Ung Mosaik.

----------------------------------

Forløbet efter ansøgning er sendt:

 • Ung Mosaiks landskontor modtager så din ansøgning og vurderer, om den aktivitet, du søger tilskud til, er omfattet af Ung Mosaiks tilskudsregler.

 • Herefter vil du modtage svar til den e-mail, du har oplyst i ansøgningen. 

 • Når et godkendt arrangement er afholdt, udfyldes og indsendes et afregningsskema med dertilhørende bilag**, til info@ungmosaik.dk (Bemærk frister for afregning***)

 • Dette afregningskema behandles, og når alt stemmer, udbetales tilskud til foreningens bankkonto.

**Udgiftsbilag samt posteringsbilag fra foreningens bankkonto, så vi kan se, hvilke udgifter foreningen har haft i forbindelse med aktiviteten
***Frister for afregning af tilskud: 

Tilskud til arrangementer, som er afholdt i januar - juni skal afregnes senest i august måned.
Tilskud til arrangementer, som er afholdt i juli - december afregnes senest 1 måned efter.

Udviklingspuljen giver tilskud til at udvikle en lokal ide, så den kan komme andre foreninger til gavn.  

 

Går du med drømmen om at udvikle et godt materiale, andre kan have glæde af? Eller har du allerede gjort det?

 

Så hjælper Ung Mosaik med, at få ideen gjort brugbar og tilgængelig for alle.

 

Det kan fx være et materiale, et undervisningsforløb eller et koncept til børn, teenagere eller unge. Eller noget helt andet.

 

Ansøgningsfrist: 1. februar og 1. september.

 

Krav:

 • Udarbejdelse af begrundet ansøgning, budget og projektplan. Se skema.

 • Ideen skal være relevant indenfor Ung Mosaiks formål og henvende sig til børn, teenagere eller unge.   

 • Produktet skal efterfølgende være gratis tilgængeligt for alle Ung Mosaiks foreninger på hjemmesiden.

 

Pulje er i 2024 sat til 100.000 kr. men kan variere år til år.

Der ydes maksimalt en engangsydelse på 25.000 kr.

Udviklingspuljen
-UP-

Regionale /
Nationale lejre
-RNL-

Ung Mosaik støtter regionale eller nationale lejre, hvor 2 eller flere lokalforeninger er med i planlægningen og invitationen gælder en region eller hele landet.

 

Kriterier og krav: 

 • Ung Mosaik kan vælge at yde økonomisk støtte til regionale/nationale lejre og evt. event med et maksimumbeløb på kr. 10.000 pr. lejr som underskudsdækning.

 • Lejren skal være relevant indenfor Ung Mosaiks formål og henvende sig til børn, teenagere eller unge.   

 • Ung Mosaik skal inddrages allerede i idéfasen – og senest 3 måneder før arrangementets afholdelse - med indsendelse af budget til landskontoret.   

 • For at modtage støtte skal lejren annonceres som værende "i samarbejde med Ung Mosaik" ink logo i alt pr materiale. 

 • Ung Mosaik forventer, at noget af tilskuddet bruges til at skabe rabat for medlemmer, så der opnås medlemsvækst i lokalforeningerne.

 • Ung Mosaiks eventuelle støtte til arrangementet afgøres ud fra det forelagte budget og program. Der ydes ikke støtte til allerede afholdte arrangementer. 

 

I 2024 er puljen på 50.000 kr.

Støtten loves for op til 3 år ad gangen, men der skal dog indsendes budget og afregning hvert år.

Tilskuddet dækker 100 % af opstartsudgifterne dog maksimalt 20.000 kr.

 

Gives til dækning af udgifter i forbindelse med oprettelsen af en lokalforening i Ung Mosaik og udgifterne skal være relevante indenfor Ung Mosaiks formål og henvende sig til børn, teenagere eller unge.

Tilskuddet dækker udgifter, der har direkte relation til - og er relevant for - oprettelsen af en lokalforening. 

Har du brug for at vide mere om, hvordan man starter en ny lokalforening hos Ung Mosaik, se da FAQ ”Kan jeg starte en lokalforening?” eller kontakt Ung Mosaiks landskontor. 

Foreningsopstart
-FO-

Lokalforeninger

Din lokalforening kan ansøge om at blive optaget i Landsforeningen Ung Mosaik her.

Ønsker du at blive medlem af en af disse lokalforeninger,

kan du gøre det her.

bottom of page