top of page

Samarbejde med
 Lokalforeninger

Ung Mosaik lykkedes når lokalforeningerne i Ung Mosaik lykkedes. Derfor yder Ung Mosaik tilskud til forskellige formålsbestemte aktiviteter og konsulent ansættelser, i samarbejde med lokalforeningerne.

Søg Tilskud

Der er 5 typer områder din lokalforening kan søge tilskud til hos Ung Mosaik. Læs mere nedenfor eller ansøg om tilskud nu. For flere information om konsulent ansøgninger eller andre tilskud fra DUF eller kommuner klik her.

Særlig aktivitet
-SA-

En særlig aktivitet er en speciel aktivitet, der arrangeres med det formål at nå ud til børn, teenagere og unge, som ikke normalt kommer i foreningen, inddrage dem i foreningens aktiviteter og give dem lyst til at blive medlemmer. Særlige aktiviteter er en puljeordning, hvor lokalforeningens årlige pulje er foreningens medlemstal (pr. 31.12. året før) ganget med 300 kr. 

Ønsker en lokalforening at afholde en sådan aktivitet, skal foreningen søge om godkendelse mindst 3 dage før aktiviteten afholdes.  

Hvis ansøgningen godkendes, dækker Ung Mosaik 50 % af udgifterne, når en fyldestgørende afrapportering er indsendt. I forbindelse med afregning skal foreningen dokumentere, at aktiviteten er en særlig aktivitet ved fremsendelse af det anvendte PR-materiale (flyer, plakat, avisomtale, Facebook-event mv.). 

Tilskud til en særlig aktivitet gives til dækning af udgifter, der er direkte forbundet med arrangementet herunder indkøb af materiel som fx lyd- og lysanlæg og AV-udstyr.  

I Ung Mosaik er det en værdi at investere i udvikling og uddannelse af lokalforeningernes medarbejdere og frivillige. Medarbejdertræning er en puljeordning, hvor lokalforeningens årlige pulje er foreningens medlemstal (pr. 31.12. året før) ganget med 200 kr. til at dækker 50 % af udgifterne for disse aktiviteter.  Ønsker en lokalforening at afholde en sådan aktivitet, skal denne søge om godkendelse mindst 3 dage, før aktiviteten afholdes.  Hvis ansøgningen godkendes, dækker Ung Mosaik 50 % af udgifterne, når en fyldestgørende afrapportering er indsendt. 

Tilskud til medarbejdertræning gives til: 

 • deltagelse i eksterne konferencer og lignende, der indeholder leder- og medarbejdertræning, samt netværkssamlinger og studiebesøg, som er relevante for landsforeningens arbejde 

 • dækning af rejseudgifter, deltagergebyrer og indkvartering i forbindelse med ekstern medarbejdertræning 

 • dækning af udgifter i forbindelse med medarbejdertræning i lokalforeningen med eller uden en gæsteunderviser 

 • frivillige og lønnede medarbejdere, som er aktive i lokalforeningens arbejde. 

Foreningen skal ved fremsendelse af et program dokumentere, at aktiviteten består i undervisning for børne-, teenage- eller ungdomsledere, alternativt at der er decideret undervisning for ledere. 

Medarbejdertræning
-MT-

Klubopstart
-KO-

Ung Mosaik dækker 50 % af opstartsudgifterne til maksimalt 20.000 kr. (Dvs. ved 20.000 kr. vil der blive udbetalt 10.000 kr.) Dette tilskud gives til dækning af udgifter i forbindelse med oprettelsen af en ny arbejdsgren i lokalforeningen. Tilskuddet dækker udgifter, der har direkte relation til - og er relevant for - oprettelsen af en børne-, teenage- eller ungdomsklub. Ønsker man at indkøbe langvarige forbrugsgoder (inventar og lignende), skal dette først aftales med Ung Mosaiks landskontor. 

Tilskuddet dækker 100 % af opstartsudgifterne dog maksimalt 20.000 kr. Gives til dækning af udgifter i forbindelse med oprettelsen af en lokalforening i Ung Mosaik. Tilskuddet dækker udgifter, der har direkte relation til - og er relevant for - oprettelsen af en lokalforening. Ønsker man at indkøbe langvarige forbrugsgoder (inventar og lignende), skal dette først aftales med Ung Mosaiks Landskontor. 

Har du brug for at vide mere om, hvordan man starter en ny lokalforening hos Ung Mosaik, se da FAQ ” Kan jeg starte en lokalforening?” eller kontakt Ung Mosaiks landskontor. 

Foreningsopstart
-FO-

Regionale / nationale medarbejdertrænings-arrangementer
-R/N MT-

Ung Mosaik støtter regionale eller nationale medarbejdertrænings-arrangementer, hvor en eller flere lokalforeninger står i spidsen for at lave et arrangement, der målrettet udbredes regionalt eller nationalt. 

Kriterier og krav: 

 • Ung Mosaik kan vælge at yde økonomisk støtte til regionale/nationale medarbejdertrænings-arrangementer med et maksimumbeløb på kr. 10.000 pr. arrangement.  

 • Arrangementet skal være relevant for Ung Mosaiks formål og skal tydeligt indeholde decideret undervisning/træning af medarbejdere/ledere i børne-, teen-, ungdomsarbejde.  

 • Ung Mosaik skal inddrages allerede i idéfasen – og senest 3 måneder før arrangementets afholdelse - med indsendelse af budget til landskontoret.   

 • Arrangementet skal for at modtage støtte annonceres som et Ung Mosaik-arrangement. 

 • Arrangementet skal være forankret i en eller flere lokale Ung Mosaik-foreninger. 

 • Ung Mosaik forventer, at den eller de involverede lokalforening/er bruger dette målrettet til at skabe medlemsvækst. 

 • Ung Mosaiks eventuelle støtte til arrangementet afgøres ud fra det forelagte budget. Der ydes ikke støtte til allerede afholdte arrangementer   

 • Et regionalt/nationalt medarbejdertrænings-arrangement, der modtager tilskud fra Ung Mosaik ét år, kan ikke automatisk forvente at modtage støtte igen; der skal derfor indsendes en ny ansøgning med budget, hvis arrangementet gentages. 

Konsulent Ansøgning

For at søge om tilskud til ansættelse, klik her for at få mere at vide eller ansøg direkte her.

Lokalforeninger

Din lokalforening kan ansøge om at blive optaget i Landsforeningen Ung Mosaik her.

Ønsker du at blive medlem af en af disse lokalforeninger,

kan du gøre det her.

bottom of page