top of page

Info om Samvær

I Ung Mosaik står vi for aktivt at skabe et godt samvær for alle og sætte gode rammer, der forebygger overgreb af alle slags! Vi samlet disse ressourcer, som er fyldt med gode råd og vejledninger til, hvordan du kan arbejde med at skabe trygge rammer for børn og unge i foreningslivet. Er du i tvivl eller har brug for sparring omkring godt samvær, så er du altid velkommen til at kontakte Landskontoret.

Vi har det godt sammen.jpg
Skærmbillede 2023-07-04 kl. 20.24.44.png

Vi ønsker alle at have det godt, når vi er sammen. Når vi møder op, har vi alle nogle oplevelser og værdier med os, som påvirker vores fællesskab. Nogle gange lykkes det os at have en god tid sammen. Men andre gange er vi desværre med til at give hinanden en dårlig oplevelse, selv om vi ikke ønsker det. Vi er mange, som er interesserede i, at vi har det godt sammen - både deltagere, forældre og frivillige medarbejdere. Denne pixi-bog giver os anledningen til at tage snakken om det gode samvær.

Download Pixi-bog 

Download Plakat

Børn og unge har en stor og vigtig plads i kirken. De er betroet i vores varetægt i kirkernes børne- og ungdomsarbejde, og det er vigtigt at sikre de bedst mulige rammer for et godt, trygt og sundt fællesskab for alle. Et fællesskab baseret på tillid og gensidig respekt. Et fællesskab hvor trivsel og glæde har højeste prioritet og hvor alle er med, fordi de gerne selv vil være med, ikke fordi de er blevet tvunget eller manipuleret ind i det.

Online folder: Det gode samvær i kirkens børne- og ungdomsarbejde

Skabelon til en lokal handlingsplan​

Skabelon til lokal oversigt over kontaktoplysninger til egne ledere og myndigheder

Her finder du DUFs ressourcesider for samvær i foreningslivet. I disse artikler vil du finde gode råd og vejledninger til, hvordan du kan arbejde med at skabe trygge rum for børn og unge i foreningslivet.

Her finder du bl.a.:

Den gode sagsbehandling, Guide til lovgivning, regler og retningslinje, Værktøjskasse, Hvordan håndteres en akut situation?, Når loven brydes, Hvad er trivsel og samvær?, Træn trivsel om samvær i foreningen, Indhentning af børneattester

Link: Samvær og trivsel i foreningslivet

Artikel fra DUF: Lav en samværspolitik der styrker kulturen

Det gode samvær.jpg

Så tog han børnene ind til sig, lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Markusevangeliet 10:16

Info om Børneattester

  • Hvad er en kvittering, og hvorfor er den vigtig?
    Bon, kvittering, nota eller papirlap. Kært barn har mange navne. En kvittering er et stykke papir, som er dit bevis på, at du har købt en vare eller ydelse. En gyldig kvittering er et krav for at få en udgift refunderet. Hvad skal en kvittering indeholde? De informationer, du ofte vil finde på dine kvitteringer, er: butikkens navn navnet på varen prisen på varen dato for købet En håndskreven kvittering Kan stedet ikke udstede en kvittering fra deres kassesystem, så kan du få dem til at skrive en på et stykke papir. Her skal du sikre dig, at de ovennævnte elementer fremgår, og at de så sætter deres stempel/underskrift på papiret. Har de ikke noget med butikkens navn eller logo på, så kan du til nød tage et billede af dig, dem og kvitteringen ved deres logo.
  • Hvad er DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)?
    DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer (landsforeningen Ung Mosaik er en af disse), der arbejder for at fremme demokratiske fællesskaber for børn og unge i foreningslivet. Her repræsenteres omkring 5.000 lokalforeninger med i alt 600.000 medlemmer og 100.000 frivillige. For det frivillige foreningsliv er en grundpille i vores samfund, hvor børn og unge får demokratisk dannelse på tværs af interesser, kultur, uddannelse og sociale forhold. DUF samler ungdommen i en mangfoldig paraplyorganisation. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, humanitære organisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne. DUF blev stiftet i 1940 for at oplyse, engagere og oplære unge i demokrati som et værn mod nazisme og udemokratiske kræfter. Lige siden har DUF søgt at fremme unges aktive deltagelse i demokratiet og foreningslivet. Det har DUF gjort med afsæt i kerneværdierne deltagelse, dialog, frivillighed og indflydelse. Se mere om DUF og læs om reglerne for tipstilskud på DUF’s hjemmeside: www.duf.dk

Den indeholder en blanket, en vejledning, samt informationer til medarbejderen. Læs mere her: 

DUF artikkel om børneattester  DUF folder om børneattester

Borger.dk om børneattester  Rigspolitiet om børneattester

bottom of page