top of page

Internationale aktiviteter

Ung Mosaik arrangerer hvert år internationale aktiviteter. Du finder de aktuelle internationale aktiviteter i vores kalender.

Disse er typer af internationale aktiviteter:

 • internationale arrangementer

 • kurser

 • konferencer

 • seminarer

 • studierejser og lignende,

 • internationale organisationers kongresser og styrelsesmøder.

Gældende for alle disse er, at kulturmødet mellem mennesker af forskellige nationaliteter skal være gennemgående og dominerende.

Kun internationale aktiviteter, som ligger tydeligt inden for landsorganisationens formål, kan støttes.

Jf. Ung Mosaiks vedtægter af d. 17. juli 2019 §2 Formål Stk. 1 er dette det gældende formål: 

”At lede børn og unge til tro på og efterfølgelse af Jesus Kristus, så de ud fra et kristent menneske- og livssyn engagerer sig i deres naturlige netværk, lokalmiljøet og i globale problemstillinger.”

Du kan læse mere om aktuelle rejse, processen og retningslinjerne nedenfor.

Processen

1. Lokalforeningen tager initiativet

Lokalforeningen kan foreslå en international aktivitet, som giver mening både for Ung Mosaik og for lokalforeningen.

Små foreninger, som ikke selv har ressourcer til at stå for en rejse, opfordres til alligevel at kontakte landskontoret, som vil være behjælpelig med evt. at inddrage andre foreninger i aktiviteten.

2. Aktiviteten godkendes

Ung Mosaiks landskontor godkender den internationale aktivitet.

3. Rejseleder udpeges

Landskontoret og lokalforeningen udpeger i samråd en rejseleder; sammen bruger de deres netværk til at rekruttere deltagere fra Ung Mosaiks lokalforeninger.

4. Information

Landskontoret informerer via hjemmeside og Facebook mv. samtlige lokalforeninger om den internationale aktivitet.

5. Økonomi

Initiativtagende lokalforening afholder så vidt muligt alle udgifter (rejse, konferencegebyr og indkvartering osv.), hvorefter faktura med udgiftsbilag sendes til landskontoret, der umiddelbart efter refunderer udgifterne.

Retningslinjer

Nogle retningslinjer for Ung Mosaiks internationale aktiviteter:

 • Det tilstræbes, at lokalforeningerne nationalt informeres om en godkendt international aktivitet senest 4 måneder før aktiviteten af hensyn til tilmelding mv.

 • Lokalforeningens rejseleder/e får en budgetramme for den internationale aktivitet, og indenfor den køber lokalforeningen flybilletter, betaler for konference og indkvartering og evt. yderligere transport. Kun udgifter, der kan dokumenteres, bliver refunderet.

 • Lokalforeningernes deltagere tilmelder sig rejsen direkte til landskontoret, og der indbetales samtidig evt. deltagerbetaling.

 • Lokalforeningerne har et antal fripladser efter deres medlemstal (pladser, som refunderes primo november); yderligere pladser kan tilkøbes.

 • Landskontoret sørger for, at lokalforeningerne og deres deltagere modtager den relevante information om aktiviteten.

 • Rejselederen forpligter sig til, at gruppen mødes til fællessamlinger, f.eks. at man spiser sammen, deler læring, beder sammen osv.

 • Landskontoret servicerer løbende rejselederen med hjælp og vejledning.

 • Lokalforeningens rejseleder indsender en rapport til Ung Mosaik efter rejsen; rejseleder og landskontor evaluerer – sammen med deltagerne - på aktiviteten og forløbet.

Aktuelle rejser

Kommende events

 • Studietur til Chomutov, Tjekkiet
  Studietur til Chomutov, Tjekkiet
  tirs. 17. okt.
  Chomutov, Tjekkiet
  17. okt. 08.00 – 21. okt. 20.00
  Chomutov, Tjekkiet, Chomutov, Tjekkiet
  17. okt. 08.00 – 21. okt. 20.00
  Chomutov, Tjekkiet, Chomutov, Tjekkiet
  Ung Mosaik inviterer lokalforeningerne til at deltage i en spændende intens studierejse i efterårsferien 17.10-21.10 2023 med kulturmøde og samarbejde i højsædet.
 • Alphas lederskabskonference 2024
  Alphas lederskabskonference 2024
  søn. 05. maj
  Royal Albert Hall - London
  05. maj 2024 15.00 – 08. maj 2024 18.00
  Royal Albert Hall - London, Kensington Gore, South Kensington, London SW7 2AP, Storbritannien
  05. maj 2024 15.00 – 08. maj 2024 18.00
  Royal Albert Hall - London, Kensington Gore, South Kensington, London SW7 2AP, Storbritannien
  Vi har sikret 20 pladser til Alphas lederskabskonference 2024 Se nogle af sidste års talere her blandt andre Bear Grylls: https://www.leadershipconference.org.uk/watch Læs mere om konferencen her: https://www.leadershipconference.org.uk/home-2
bottom of page