top of page

Internationale aktiviteter

Ung Mosaik arrangerer hvert år internationale aktiviteter. Du finder de aktuelle internationale aktiviteter både i vores kalender og nederst på denne side.

Som lokalforening i Ung Mosaik, får man årligt tildelt en IA-pulje, som kun kan bruges på godkendte IA rejser i Ung Mosaik regi. (Beløbet bygger på et grundbeløb på 10.000 kr. pr forening og yderligere 200 kr. pr tilskudsudløsende medlem året år.)

Ønsker en lokalforeningen at indstille et forslag til en IA-rejse udfyldes dette skema.

Disse er typer af internationale aktiviteter:

 • internationale arrangementer

 • kurser

 • konferencer

 • seminarer

 • studierejser og lignende,

 • internationale organisationers kongresser og styrelsesmøder.

Gældende for alle disse er, at kulturmødet mellem mennesker af forskellige nationaliteter skal være gennemgående og dominerende.

Kun internationale aktiviteter, som ligger tydeligt inden for landsorganisationens formål, kan støttes.

Jf. Ung Mosaiks vedtægter §2 Formål Stk. 1 er dette det gældende formål: 

”At lede børn og unge til tro på og efterfølgelse af Jesus Kristus, så de ud fra et kristent menneske- og livssyn engagerer sig i deres naturlige netværk, lokalmiljøet og i globale problemstillinger.”

Vi ønsker i samarbejde med vores lokalforeninger om at skabe, udbyde og lede disse rejser.

Du kan læse mere om aktuelle rejser, IA indstillingsproces og IA-retningslinjer nedenfor.

IA indstillingsproces

1. Lokalforeningen tager initiativet

 • Lokalforeningen kan foreslå en international aktivitet via ansøgningsskemaet, der giver mening både for Ung Mosaik og for lokalforeningerne.

 • Aktiviteten skal opfylde både krav og retningslinjer til IA.

 • Ydermere skal foreningen indsende et forslag til budget for rejsen. (Benyt venligst budget skabelonen.)

 • Små foreninger, som ikke selv har ressourcer til at stå for en rejse opfordres til alligevel at kontakte landskontoret, som vil være behjælpelig med evt. at inddrage andre foreninger i aktiviteten.

2. Aktiviteten godkendes

 • Ung Mosaiks landskontor vurderer, om den internationale aktivitet kan godkendes.

3. Rejseleder udpeges

 • Landskontoret og lokalforeningen udpeger i samråd en rejseleder. Sammen bruger de deres netværk til at udbrede eventet og derved samle deltagere fra Ung Mosaiks lokalforeninger.

4. Information

 • Landskontoret informerer via hjemmeside og Facebook mv. samtlige lokalforeninger om den internationale aktivitet.

5. Økonomi

 • Det aftales mellem rejseleder/lokalforening og landskontoret hvordan udlæg for rejsens udgifter afholdes og refunderes.

IA-retningslinjer

Ud over Kravene til Internationale Aktiviteter i Ung Mosaik regi er her de generelle IA-retningslinjer:

 • Det tilstræbes, at lokalforeningerne nationalt informeres om en godkendt international aktivitet senest 3 måneder før aktiviteten af hensyn til tilmelding mv.

 • Lokalforeningerne har hver en IA-pulje, som kun kan bruges på godkendte IA rejser.

  • Beløbet bygger på et grundbeløb på 10.000kr pr forening og yderligere 200 kr. pr tilskudsudløsende medlem året år.

 • Lokalforeningernes deltagere tilmelder sig rejsen direkte til landskontoret.

  • Kun de personer, som lokalforeningen har godkendt, kan benytte midler i lokalforeningens IA-pulje.

 • Lokalforeningen indbetaler efter tilmelding et depositum, svarende til rejsens omkostning for det antal rejsende, de sender afsted.

  • Dette depositum refunderes til lokalforeningen primo december samme år.

 • Landskontoret og rejselederen sørger i samarbejde for, at lokalforeningerne og deres deltagere modtager den relevante information om aktiviteten.

 • Lokalforeningens rejseleder får en budgetramme for den internationale aktivitet og indenfor den, køber lokalforeningen flybilletter, betaler for konference og indkvartering og evt. yderligere transport.

  • Kun udgifter, der kan dokumenteres via gyldige bilag, bliver refunderet.

 • Rejselederen forpligter sig til, at gruppen mødes til fællessamlinger, f.eks. at man spiser sammen, deler læring, beder sammen osv.

 • Landskontoret servicerer løbende rejselederen med hjælp og vejledning.

 • Lokalforeningens rejseleder indsender en rapport til Ung Mosaik efter rejsen og rejseleder og landskontoret evaluerer – sammen med deltagerne - på aktiviteten og forløbet.

IA Retningslinjer

Aktuelle rejser

Kommende events

 • IA - Royal Rangers EuroCamp i Ungarn 2024
  IA - Royal Rangers EuroCamp i Ungarn 2024
  lør. 27. jul.
  Ungarn
  27. jul. 2024, 08.00 – 04. aug. 2024, 22.00
  Ungarn, Ungarn
  27. jul. 2024, 08.00 – 04. aug. 2024, 22.00
  Ungarn, Ungarn
  Går du eller nogen hos jer og drømmer om at starte spejderarbejde op lokalt hos jer? Ung Mosaik inviterer interesserede lokalforeninger til at få en smagsprøve spejderarbejde - på et brag af en spejderlejr - EuroCamp i Ungarn. Tilmeldings deadline: 25 marts 2024 Læs mere her:
bottom of page