top of page
UngMosaik_LogoIkon.png

Om os

Vi hjælpe din lokalforening med at se jeres drømme blive til virkelighed!

Ung Mosaik lykkedes når lokalforeningerne i Ung Mosaik lykkedes. Vores formål er at lede børn og unge til tro på og efterfølgelse af Jesus Kristus, så de ud fra et kristent menneske- og livssyn engagerer sig i deres naturlige netværk, lokalmiljøet og i globale problemstillinger.

kid.jpg

Vores Historie

Ung Mosaik består i dag af ~30 lokalforeninger med ~2.000 medlemmer. 

 

Som idébestemt, samfundsengagerende ungdomsorganisation har Ung Mosaik siden 1995 modtaget generelt driftstilskud gennem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og siden december 1999 har vi været medlemsorganisation i DUF. Derudover har vi fra Undervisningsministeriet gennem folkeoplysningsloven modtaget tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. 

 

Ung Mosaik blev stiftet den 4. december 1993 for at give Pinsekirkernes lokale børne-, teenage- og ungdomsarbejde en landsdækkende paraplyorganisation, der kunne udøve en netværksfunktion både i forhold til myndigheder, tilskudsgivende instanser og lokalforeninger. 

Ung Mosaiks landskontoret har fra starten af set det som sin opgave at være lokalforeningernes samarbejdspartner, som står til rådighed med sparring og hjælp for deres initiativer. Samtidig har Ung Mosaik ønsket at påvirke lokalforeningerne på et særligt område: Vi har prioriteret at støtte opstart og udadvendte aktiviteter - fremfor betjening af det indadvendte og bestående. 

Ung Mosaiks bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen for to år frem, mødes ca. en gang i kvartalet, behandler relevante emner, godkender budget og regnskab og meget mere. Bestyrelsens frivillige arbejde er med til at give Ung Mosaik den nødvendige mangfoldighed, der kræves for at kunne nå ud til lokalforeninger i hele landet, samt til at have fokus på konstant udvikling af Ung Mosaik. 

Alle lokalforeninger kan opstille kandidater til bestyrelsen jf. Ung Mosaiks vedtægter 

I flere af lokalforeningerne har Ung Mosaik ansat børne-, teenage- eller ungdomskonsulenter.   

 

Demokrati, vedtægter og generalforsamling

Vi er en demokratisk forening med vedtægter, generalforsamling og bestyrelse. Ung Mosaik afholder årligt generalforsamling i juli måned. Alle lokalforeninger kan sende 1-2 repræsentanter. Landsmedlemmer kan også deltage.

Du kan finde Ung Mosaiks vedtægter her.

Mød Bestyrelsen

Bestyrelsen er demokratisk valgt af Ung Mosaiks medlemmer

Mød Landskontoret

Thomas Skov Laugesen - Sekretariatsleder

Jeg brænder for at se børn, teenagere og unge finde og følge Jesus. Mødet med Jesu kærlighed er livsforvandlende, og det er den kærlighed, der har forvandlet mit liv.

Min baggrund for at lede landssekretariatet er at jeg selv har flere års erfaring med ledelse af både frivillige og ansatte i foreninger og kirker. Her har jeg bl.a. stået for driften af lokalforeninger, både i pionerfasen og i udviklingen af større foreninger.

Jeg møder på arbejde hver dag for at skabe de bedste rammer, for at Ung Mosaik fortsat kan hjælpe og støtte de mange fantastiske frivillige på tværs af landet, Så de kan gøre en mærkbar forskel, for enhver de kommer i kontakt med.

Personligt er jeg bosat i Randers med min skønne kone Natalie, og sammen har vi 3 dejlige børn. I min fritid elsker jeg at være sammen med min familie, passe hus og have, hygge sammen med gode venner over et brætspil og være ude at sejle!

Er der noget jeg kan hjælpe dig med, så må du altid skrive eller ringe!

Lokalforeninger

Din lokalforening kan ansøge om at blive optaget i Landsforeningen Ung Mosaik her.

Ønsker du at blive medlem af en af disse lokalforeninger, kan du gøre det her.

Ofte stillede spørgsmål

  • Hvad er en kvittering, og hvorfor er den vigtig?
    Bon, kvittering, nota eller papirlap. Kært barn har mange navne. En kvittering er et stykke papir, som er dit bevis på, at du har købt en vare eller ydelse. En gyldig kvittering er et krav for at få en udgift refunderet. Hvad skal en kvittering indeholde? De informationer, du ofte vil finde på dine kvitteringer, er: butikkens navn navnet på varen prisen på varen dato for købet En håndskreven kvittering Kan stedet ikke udstede en kvittering fra deres kassesystem, så kan du få dem til at skrive en på et stykke papir. Her skal du sikre dig, at de ovennævnte elementer fremgår, og at de så sætter deres stempel/underskrift på papiret. Har de ikke noget med butikkens navn eller logo på, så kan du til nød tage et billede af dig, dem og kvitteringen ved deres logo.
  • Hvad er DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)?
    DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer (landsforeningen Ung Mosaik er en af disse), der arbejder for at fremme demokratiske fællesskaber for børn og unge i foreningslivet. Her repræsenteres omkring 5.000 lokalforeninger med i alt 600.000 medlemmer og 100.000 frivillige. For det frivillige foreningsliv er en grundpille i vores samfund, hvor børn og unge får demokratisk dannelse på tværs af interesser, kultur, uddannelse og sociale forhold. DUF samler ungdommen i en mangfoldig paraplyorganisation. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, humanitære organisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne. DUF blev stiftet i 1940 for at oplyse, engagere og oplære unge i demokrati som et værn mod nazisme og udemokratiske kræfter. Lige siden har DUF søgt at fremme unges aktive deltagelse i demokratiet og foreningslivet. Det har DUF gjort med afsæt i kerneværdierne deltagelse, dialog, frivillighed og indflydelse. Se mere om DUF og læs om reglerne for tipstilskud på DUF’s hjemmeside: www.duf.dk
bottom of page