top of page

andre Tilskud

DUFs Lokalforeningspuljen

DUFs lokalforeningspulje støtter de lokale foreningers arbejde for børn og unge i Danmark og Sydslesvig. Puljen kan søges af lokalforeninger i DUFs medlemsorganisationer og observatørorganisationer.

DUFs Initiativstøtte

DUFs Initiativstøtte støtter nye initiativer i Danmark for og med børn og unge - i og uden for foreningslivet. Du kan godt søge Initiativstøtte, selvom du ikke er medlem af DUF. Det er et krav til projekterne, at de er nyskabende, børne- og ungestyret og baseret på frivilligt arbejde.

DUFs Sjómaq-puljen

Søg Sjómaq-puljen og få midler til dit eget projekt i rigsfællesskabet!

Gennem projektets egen pulje kan unge søge tilskud til aktiviteter på tværs af landene. Ungegrupper og ungdomsforeninger, som har en god idé til en aktivitet, kan gå sammen på tværs af mindst to lande og søge midler til aktiviteten.

Tilskud fra Kommunen

Søg folkeoplysningsmidler hos din kommunen 

Folkeoplysningsloven er en rammelov, der beskriver betingelser og vilkår for at modtage tilskud til de foreninger, der beskrives som folkeoplysende, frivillige foreninger.

Loven omfatter særligt to typer foreninger:

 • Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

 • Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

 

Det er blandt andet idrætsforeninger, spejderorganisationer samt politiske og religiøse ungdomsorganisationer. Målet med at yde tilskud til denne type foreningsliv er traditionelt at styrke det lokale engagement, borgernes evner til og erfaring med at indgå i demokratiske processer samt at støtte arbejdet med børn og unge.

Der er forskel på den støtte man kan søge fra kommune til kommune, så derfor skal du selv søge den konkrete information hos din kommune. Det er en forudsætning at din lokalforening er godkendt som en folkeoplysende forening i kommunen.

Du kan søge på ”kommunens navn og folkeoplysende forening.”

Kommunerne giver typisk tre forskellige tilskud:

 • Støtte til lokaleleje:

  • Hvis din forening ikke har fået anvist et lokale fra kommunen, men skal leje lokale(r) et andet sted – f.eks. af din lokale kirke – så er det ofte muligt at søge støtte til lokaleleje. Der kræves en lejekontrakt. 

 • Aktivitetstilskud:

  • Flere kommuner udbetaler et aktivitetstilskud til foreninger. Tilskuddet kan være baseret på antallet af medlemmer i en vis aldersgruppe.

 • Lederuddannelse:

  • Flere kommuner udbetaler tilskud til ledertræning. Tilskuddet kan være en vis andel af udgiften eller baseret på antallet af medlemmer i en vis aldersgruppe.

 

Tag selv et kig på din kommunes hjemmeside eller kontakt Ung Mosaiks landskontor og lad os hjælpe hinanden til at få så meget støtte som det er muligt til jeres lokalforening.

Du kan læs mere om folkeoplysningsloven her: https://www.vifo.dk/om-folkeoplysning/folkeoplysningsloven/

bottom of page